Новини

 

06.07.2017 г.

Уважаеми колеги, БЛС призовава с апел да подкрепим д-р Албена Гагова и всички пострадали от насилие медицински специалисти чрез поставяне на символ – синя панделка „НЕ НА НАСИЛИЕТО“, на 7 юли през целия ден, в израз на съпричастност към потърпевшите ни колеги и като израз на негодувание срещу позорното поведение на извършителите на престъпленията. Писмото-апел на БЛС - тук!


13.06.2017 г.

Уважаеми колеги, при извършване на имунизации срещу човешки папиломен вирус и ротавирусни гастроентерити всеки ОПЛ  е задължен да предоставя за запознаване и попълване на родителите на детето следните бланки за информирано съгласие - "бланка ЧПВ" и "бланка Ротавируси".


 

12.06.2017 г.

Уважаеми колеги, поредното годишно Общото отчетно-изборно събрание на ДОЛБО се проведе на 10.06.2017 г. в "Интерхотел Сандански" при следния дневен ред: 1.Отчетен доклад на УС на ДОЛБО за дейността през юни 2014-юни 2017 г.; 2.Счетоводен отчет за 2014-2016 г.; 3.Обсъждане и приемане на двата отчета; 4. Избор на нов Управителен съвет на ДОЛБО. 5.Разни. Отчетите бяха гласувани и приети единодушно, а досегашният Изпълнителен директор и състава на Управителния съвет на дружеството бяха преизбрани с пълно мнозинство за още един мандат. Бяха разгледани текущи проблеми и новости в дейността на ОПЛ, възникнали от променената нормативна база. Сателитно представени интересни презентации и  продукти на фармацевтични фирми – спонсори на събитието, а както винаги вечерта премина в бурен купон до зори.


01.06.2017 г.

Уважаеми колеги, на сайта на НОИ е публикувана новата Наредба за медицинската експертиза и ТЕЛК в сила от 1 юни 2017 г., с която можете да се запознаете ТУК!


 

03.04.2017 г.

Уважаеми колеги, с влезлият в сила от 1 април 2017 г. НРД 2017 и приложенията и указанията към него можете да се запознаете тук!


 

31.10.2016 г.

На 29/30 октомври 2016 г. в "Реденка Холидей клуб" - Разлог се състоя конференция на ДОЛБО на тема: "Състояние и перспективи на извънболничната медицинска помощ. Нормативни промени. Рамково договаряне." В събитието взеха участие д-р Венцислав Грозев - Председател на УС на БЛС, д-р Галинка Павлова - Зам.председател на УС на БЛС и д-р Стоян Борисов - Главен секретар на УС на БЛС. Обсъдени бяха проблемите, свързани с последните актуални промени и проекто-промени в нормативната база. Д-р Грозев се спря на позицията на БЛС по проекто-бюджета на НЗОК за 2017 г. и мерките и действията на УС на БЛС през последните месеци във връзка с текущите проблеми. Д-р Галинка Павлова разгледа предложенията на УС на БЛС за промени в ЗЗО и Наредба №2 за основния пакет дейности и Наредба №39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията. Д-р  Борисов се спря на нуждата от единство в БЛС за постигане на набелязаните цели. От залата бяха повдигнати редица въпроси, които предизвикаха съществени дискусии. Накрая д-р Тачова прочете декларация на лекарите от ДСОПЛ във връзка с пръстовия автентификатор. Тъй като тя отбеляза, че в залата присъстват повече от 50+1 процента от членовете на ДОЛБО,  следователно, съгласно Устава може да вземат решения от името на цялото сдружение и предложи текст за Декларация в подкрепа на Софийските колеги ( тук! ), която беше единодушно приета. Сателитно бяха представени следните теми : „Relvar в терапията на Астма"– лектор д-р Веселин Христов и "По-малко тежки екзацербации в сезона на вирусните инфекции. Мисията възможна...." - лектор д-р Надежда Таковска.

02.06.2016 г.

Прилагаме на вниманието Ви изпратените въпроси от УС на БЛС до НЗОК относно неяснотите по нововъдената възможност за онлайн подаване на регистрационни форма от страна пациентите до ОПЛ през ПИС-системата на здравната каса - тук! Ще Ви информираме веднага, щом се получи някакъв отговор по тези въпроси от страна на НЗОК.

01.06.2016 г.

Указание-РД--16-27-20.05.2016 г. относно диспансеризация на лица над 18 г. със сърдечно-съдови заболявания и наличие на импланти - по желание на пациента диспансеризацията може да се води от ОПЛ или Кардиолог до края на първата година от откриване на заболяването - тук, съгласно Таблица №1 към Указанието - тук!

07.04.2016 г.

Иформация на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) относно насочване на ЗЗОЛ към санаториално лечение: тук!

08.04.2016 г.

Указания на НЗОК по Решение №РД-НС-04-24-1/29.03.2016 на НС на НЗОК  - тук   и  тук!


 

 

15.12.2015 г.

 

РЗИ - Благоевград Ви уведомява за организиран конкурс по документи за прием на специализанти по сп. "Обща медицина". Документите се подават в отдел СДО и УБК при МУ - София - краен срок до 23.12.2015 г. Базите, местата за обучение и необходимите документи ще намерите на интернет страницата на МУ - София.

 

 

11.05.2015 г.

 

На 08.-10.05.2015 г. в Равда Български лекарски съюз проведе своя редовен  63-ти Отчетно–изборен събор. На него бе избран нов председател на БЛС – д-р Венцислав Грозев. В Управителния съвет на БЛС за втори мандат бе преизбрана д-р Дафина Тачова, а в Централна комисия по професионална етика към БЛС също за втори мандат бе преизбран д-р Георги Георгиев.
За подробности: тук!

 


Писмо от РЗИ - Благоевград във връзка с извършването на ваксинации срещу дифтерия, тетанус, коклюш, хепатит Б, полиомиелит, хемофилус инфлуенце тип Б - тук!

13.06.2014 г.

Предстои откриването на ежегодния Летен медицински университет в гр.Банско от 4 до 6 юли 2014 г. За повече информация и записване - тук!

 

07.04.2014 г.

На 5-6 април 2014 г. в комплекс „Камена” – Велинград се състоя семинар на ДОЛБО на тема „Какво знаем за Епщайн-Бар вируса 50 години след изолирането му?” с участието на проф.Златко Кълвачев, д.м.н. Сателитно бяха представени: ваксината „Силгард” и ИНС „Авамис”. Участниците в семинара обсъдиха и актуални проблеми на гилдията, най-вече във връзка с изтичане срока на действие на Наредба №15 за специализация по Обща медицина през месец юни 2014 г. С бурен купон вечерта бе отбелязан предстоящия празник – 7 април – международен ден на здравето.

 

 

22.01.2014 г.

 

Информация във връзка с обявяването на конкурс на МУ - София за придобиване на специалности в системата на здравеопазването можете да намерите на сайта на университета - http://mu-sofia.bg/node/37

 


16.12.2013 г.

 

На 14.12.2013 г. в комплекс "Реденка" се проведе коледната среща на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО). Преди вечерта да премине в бурен купон, делегатите д-р Тачова, д-р Филипова и д-р Цветков запознаха колегите с подробности и новости от току-що приключилия Извънреден събор на БЛС в София, който бе гласувал правомощия на Управителния съвет да подпише НРД 2014 г. Както винаги, всички изпратиха изминалата трудна година с много веселие, наздравици и танци до зори.


 

27.08.2013 г.

 

Промени в Наредба №15 за имунизациите - тук!


17.06.2013 г.

 

На 15.06.2013 г. (събота)  в хотел „Лион” - Боровец се проведе годишно Общо събрание на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО). Поканени за участие бяха всички членове на ДОЛБО. Резолюция на събранието е качена на главна страница. След ползотворни и градивни разисквания на възникналите през годината проблеми и идеи, участниците в събитието, както винаги, направиха бурен купон до зори.


 

19.02.2013 г.

 

Д-р Тачова, Изпълнителен директор на ДОЛБО, участва в Управителен и Национален съвет на БЛС в гр. Смолян на 08-09.02.2013 г. С решенията, взети на тях, можете да се запознаете тук!


 

07.02.2013 г.

 

Управителният съвет на ДОЛБО организира работна среща по проблемите, свързани с неподписването на НРД 2013 и последвалите го събития, както и с новите промени в нормативната уредба в сферата на здравеопазването. Срещата ще се състои на 30 март 2013 г. в „Интерхотел Сандански”. В събитието ще вземе участие екип на РЗОК – Благоевград, воден от д-р Ивайло Димитров – Директор на РЗОК, д-р Съби Хаджиев – Председател на РК на БЛС – Благоевград, д-р Снежана Хаджиева – Гл. секретар на РК на БЛС – Благоевград. УС на ДОЛБО предлага на членовете на дружеството да подготвят и изпратят по електронен път въпросите си към участниците предварително с цел по-висока ефективност в обсъжданията.


 

29.10.2012 г.

 

На 27.10.2012 г. (събота) ) в хотел „Лион” - Боровец, Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) проведе кръгла маса на тема: ”НРV-инфекциите – едно от предизвикателствата на нашето столетие” с участието на Доц. Милко Сираков - специалист по Детско-юношеска гинекология. Бяха обсъдени актуални проблеми, свързани с рака на маточната шийка,  презентираха се ваксините срещу НРV, които влизат от месец октомври по здравна каса, алгоритъма за тяхната доставка, приложение и отчитане.


 

10.06.2012 г.

 

На 09.06.2012 г. в "Интерхотел Сандански" се проведе Общо събрание на ДОЛБО. Наред с отчета за дейността и финансовия отчет на дружеството бяха обсъдени и редица текущи проблеми в работата на ОПЛ. Лекарите от ПИМП в Благоевградска област се обединиха около няколко предложения за новото рамково договаряне за НРД 2013г.- ТУК!


 

20.02.2012 г.

 

На 17.03.2012 г. в хотел "Римска баня Термо-СПА" се проведе работна среща на ДОЛБО. За повече информация - тук!


 

25.01.2012 г.


 

На 24.01.2012 г. НЗОК и БЛС публикуваха Указание към НРД 2012 г. относно профилактичните прегледи и диспансеризациите - тук! и приложението към него - тук!

 

04.11.2011 г.

На сайта на МЗ е публикувано следното Постановление № 274 от 30.09.2011 г. за изменение и допълнение на Постановление № 304 от 2010 г. за обемите и цените за остойностяване и заплащане на медицинските дейности по чл. 55 ал.2 от ЗЗО


30.09.2011 г.

На сайта на НЗОК са публикувани новите изисквания на НЗОК при лечение на деца с бронхопулмонална дисплазия с Palivizumab - тук!
 


18.06.2011 г.

На 11.06.2011 г. в ресторант-залата „Стария Разлогь” на хотелски комплекс “Реденка” – Разлог се проведе Общо отчетно-изборно събрание на Дружество на Общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) с

Дневен ред:

1. Отчет на УС на ДОЛБО за дейността през 2010 г.; 2.Годишен счетоводен отчет за 2010 г.;3. Обсъждане и приемане на двата отчета; 4. Избор на нов Управителен съвет и нов Изпълнителен директор на ДОЛБО и 5. Разни.

Членовете, присъстващи на събранието, приеха единодушно двата отчета и преизбраха за още един мандат досегашните Изпълнителен директор- Д-р Дафина Тачова и членове на Управителния съвет: д-р Венцислав Даскалов, д-р Емил Цветков, д-р Даниела Филипова и д-р Снежина Илиева. Единодушно се гласува решението : "Възстановяване на членство на бивши членове на ДОЛБО вече да става с молба за възстановяване и заплащане на едногодишен членски внос в размер на 36 лв., независимо от датата на молбата."

Както обикновено, събитието завърши с тържествена вечеря. Всеобщо е мнението, че това е най-добрият купон за всичките 11 години, откакто съществува дружеството.


 

08.06.2011 г.

Нова наредба №3 / 11.05.2011 на МЗ за изискванията за физическа годност на водачите на МПС и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяването й и заверяването на медицинските свидетелства за МПС - тук!


 

28.04.2011 г.

НЗОК публикува нова "Харта на клиента", която отменя предишната действаща такава с № РД-16-26/07.08.2009 г. - тук! (Под "клиент" се разбират всички задължително здравноосигурени, физически и юридически лица.)


 

20.04.2011 г.

По повод Международната тиреоидна седмица 23 – 29.05.2011 г. „Мerck Serono Bulgaria” организира безплатни профилактични ехографски прегледи на щитовидна жлеза:

- в гр. Благоевград (от 08:00 часа до 18:00 часа пред Драматичния театър на 26.04.2011 г. – д-р Весела Иванова Спасова, на 27.04.2011 г. – д-р Маргарита Темелкова и д-р Рашкова) ;

- в гр. Сандански (от 08:00 часа до 18:00 часа на 28.04.2011 г. – д-р Бойка Харизанова).


 

30.03.2011 г.

Информация за СДО-курсове и план-разписания за 2011 г. в Национална онкологична болница за активно лечение ЕАД - тук!


 

31.01.2011 г.

Писмо от Директора на РЗОК - Благоевград във връзка с отчитането на дейността на ИМП за месец януари 2011 г. - тук!


 

 

2010 г. :

 

11 януари 2010 г.

НРД 2011 и приложенията към него вече са публикувани на официалната страница на НЗОК и в Държавен вестник бр. 3 от 11.01.2011 г.

 


 

11 ноември 2010 Важно!

Българският лекарски съюз организира национален протестен митинг „Стига експерименти със здравето на хората!”. Протестът ще се проведе на площад „Народно събрание” от 13.00 до 15.00 часа на 19.11.2010 г. Прозрачност в управлението на НЗОК е основното искане на протеста.


11 ноември 2010 Важно!

На 20.11.2010 г. (събота) в "Интерхотел Сандански" ще се проведе семинар на ДОЛБО. Поканени за участие са всички активни членове на дружеството, директорите на РЗОК и РЗЦ - Благоевград, Зам.-председателят на РК на БЛС и др. Подробности и програмата на събранието - тук!


21 юли 2010 Важно!

Писмо от РЦЗ - Благоевград във връзка с придобиване на специалност "Обща медицина" от ОПЛ в МУ - София - тук


21 юни 2010 Важно!

От днес, 21.06.2010 г. съгласно промените в наредба №40 на МЗ, служебните бележки за "Социално подпомагане" вече се издават безплатно. - тук


08 май 2010 Важно!

На 29.05.2010 г. (събота) в хотелски комплекс "Реденка" - гр.Разлог ДОЛБО ще проведе Годишното си общо събрание. Поканени за участие са всички активни членове на дружеството, директорите на РЗОК и РЗЦ Благоевград, Зам.-председателят и членове на УС на БЛС и др. Подробности и програмата на събранието - тук!


07 април 2010 Важно!

7 април - Ден на здравето - ден на протест”. На свое заседание от 1 април 2010 г. УС на РК на БЛС – Благоевград взе следното решение: повече информация - тук!


12 март 2010 Важно!

Агенция "Медицински одит" започва внезапни проверки по сигнали - за повече информация - тук!


11 март 2010 Важно!

Публикуваме информация на НЗОК във връзка с превеждането на средствата на договорните партньори - тук!


09 март 2010 Важно!

Декларация от Общо събрание на лекарите от гр. Благоевград във връзка с протестите - тук!


05 март 2010 Важно!

Относно попълване на типовия иск за неизплащане на дължими суми за дейността на ИМП от страна на НЗОК и документи към него - Тук


20 февруари 2010 Важно!

За работна среща на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) с Ръководствата на Районния център по здравеопазване (РЦЗ) и  Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) – тук!


02 февруари 2010 Важно! 

Допълнение към подаването на информация за разходите в лечебните заведения за извънболнична помощ - тук! и макети за попълване от ПИМП - тук!


18 януари 2010 Важно! 

Предписание на Министерството на здравеопазването и РИОКОЗ Изх.№ ПЕК – 1/04.01.2010 г. до изпълнителите на медицинска помощ относно промените в Имунизационния календар на РБ с отпадащите кодове на имунизации след 1 април 2010 г. и нововъведените такива в сила от 1 април 2010 г. - тук!


 

14 декември 2009 Важно! 

На 13 декември 2009г. в София се проведе Национален съвет на БЛС. На него беше изнесена информация за хода на преговорите по НРД и последните промени в Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване. На заседанието присъства д-р Валерий Митрев, зам. министър на здравеопазването, който даде разяснения по актуални проблеми, бъдещи действия, както и отговори на въпроси на председатели на районни колегии. Според председателя на УС на БЛС при второто четене на законопроекта 90% от предложенията на съсловната организация са били приети.
Съгласно решението, взето на 47 Извънреден Събор на БЛС да се проведе еднодневен извънреден събор в София относно подписването на НРД, единодушно се гласува това да стане на 19 декември
2009 г. /събота/, във Военно медицинска академия. Регистрацията на делегатите ще бъде от 9 до 12 часа, а заседанието се открива в 12:15 часа.
Проекта на НРД 2010 със съответните приложения може да изтеглите от сайта на БЛС (www.blsbg.com)секция Нормативна база.

 

05 ноември 2009 Важно!

Прилагаме становище на БЛС по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравното осигуряване, внесен от народния представител д-р Лъчезар Иванов – тук! и становище на БЛС по Проект за Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. – тук!

 

05 ноември 2009 Важно!

Днес РИОКОЗ Благоевград обяви грипна епидемия в община Благоевград. До отмяната й се преустановяват всички профилактични прегледи, детска и женска консултация, имунизации и други планови процедури.

 

03 ноември 2009 Важно!

На 03.11.2009 г., бе учреден  обществен съвет в здравеопазването. Български лекарски съюз заедно със Съюза на лекарите по дентална медицина, фармацевтичния съюз, КНСБ и КТ "Подкрепа” подписа споразумение за общи действия в сферата на здравеопазването. Подробности - тук

 

07 август 2009 Важно!

Получи се писмо от РЦЗ - Благоевград относно прилагането в употреба на нови форми на специални рецептурни бланки за зелени и жълти рецепти от 10.08.2009 година. Подробности - тук!

 

01 август 2009 Важно!

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА УС НА БЛС Д-Р БОЖИДАР НАНЕВ

Е НОВИЯ МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - повече информация - тук

 

09 юли 2009 Важно!

На 09.07.2009 г. се срещнаха Управителните съвети на БЛС, БЗС и НЗОК. Подробности - тук

 

24 юни 2009 Важно!

На 24.06.2009 г. на заседание на УС на РК на БЛС - Благоевград бяха излъчени следните експерти от страна на районната колегия за преговорите по НРД 2010:

 За общата част - д-р Любомир Гаврилов

 За ПИМП - д-р Емил Цветков

 За СИМП - д-р Илонка Давкова

 За БП - д-р Иван Георгиев

 За контрол, санкции и арбитраж - д-р Снежана Хаджиева

 

22 юни 2009 Важно!

На 22.06.2009 г. се състоя съвместно заседание на контактните групи на БЛС и НЗОК за уточняване правила за водене на преговорите по НРД 2010 - тук!

 

15 юни 2009 Важно!

На 13-14 юни 2009 г. (събота и неделя) в х-л „Рила” - Боровец Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) проведе семинар на тема: „Екзема – причини, клинична картина, лечение” със сателитно представяне на продукти на фармацевтични фирми – спонсори на събитието. Участие в събитието взеха Директорите на РЦЗ и РЗОК Благоевград и Гл.секретар на РК на БЛС – Благоевград, с които лекарите-участници дискутираха  текущи проблеми в различни аспекти в работата на ОПЛ. Вечерта както винаги завърши с бурен купон до зори.

 

14 юни 2009 Важно!

Промени в Закона за здравето във връзка със специализацията по Обща медицина - тук

 

12 юни 2009 Важно!

УС НА БЛС НАСТОЯВА ЗА ЗАПОЧВАНЕ НА ПРЕГОВОРИ С НЗОК ПО НРД 2010.

Прилагаме писмо от Председателят на УС на БЛС д-р Нанев до НЗОК – тук

 

12 юни 2009

Получи се информация от РЗОК Благоевград относно нови моменти и подробности при изписването на лекарства по НЗОК - тук.

 

12 юни 2009

Програмата и подробности за записване за Летен университет Банско 2009 можете да видите тук.

 

09 юни 2009

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ

ОБЯВЯВА

конкурс по документи за набиране на кандидати за участие в курс за обучение на експерти по оценка и акредитация на лечебни заведения - тук

 

06 юни 2009

Окончателната версия на Позитивния лекарствен списък бе обявена на сайта на Министерството на здравеопазването на 30.05.2009 г. (събота) в 12 часа на обяд. От вчера (31.05.2009 г.) на сайта на НЗОК e публикуван списък на лекарствата за домашно лечение, за които институцията ще заплаща от 1 юни 2009 г. напълно или частично тук!. Списъкът е изготвен в съответствие с Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък.

Върви и процесът по сключване на договори с аптеките. От 01.06.2009 г. влизат в сила и актуализираните аптечни софтуерни продукти с новите номенклатури.  Всички изпълнители на медицинска помощ могат да се информират своевременно за новите промени във връзка с назначаване и изписване на лекарства на пациентите тук!. Рецепти, издадени след 01.06.2009 г., които съдържат отпадащи лекарствени продукти, няма да се изпълняват от аптеките и да бъдат заплатени от НЗОК. Списъкът на отпадащите лекарствени продукти можете да видите тук! Рецептите, издадени преди 01.06.2009 г., които ще се изпълняват от аптеките, ще бъдат заплащани.

Информация за лечение с инсулини можете да намерите тук!

 

30 май 2009

Предстои семинар на ДОЛБО в х-л "Рила" - Боровец на 13.06.2009 г. Подробности - в изпратените програми и покани до Вас или на главната страница на сайта.

 

31 март 2009

Информация относно отчитането от 1 април 2009 г. на извършената медицинска дейност от изпълнителите на ПИМП и СИМП, съгласно РД-УС-04-17/20.01.2009 - тук

 

28 февруари 2009

На 28 февруари 2009 г. (събота) в „Червената зала” на Американски университет в Благоевград Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО) проведе конференция на тема: „Мястото на общопрактикуващия лекар в системата на здравеопазването и ролята му за ранната диагностика и лечение на социално значими болести. Проблеми на следдипломното обучение на ОПЛ”. Модератор на събитието беше доц. Петков – ръководител на Катедра „Обща медицина” в МУ – София, който освен лекцията си за ранната диагностика и лечение на злокачествените тумори на главата и шията, въведе яснота във втората част на конференцията около проблемите на следдипломното обучение на ОПЛ. Участие в разискванията във връзка с актуални проблеми в дейността на ОПЛ и с договаряне 2009 взеха д-р Ангел Каркелев – Директор на РЗОК – Благоевград и част от екипа му, д-р Снежана Хаджиева, секретар на РК на БЛС – Благоевград, както и семейни лекари от Благоевградска, Софийска, Кюстендилска и Пернишка области.

05 февруари 2009

 

Получиха се нови указания от НЗОК относно отчитането и заплащането на извършените през м.януари диспансерни и профилактични прегледи - тук, както и заявленията - тук и необходимите документи за сключване на договор с НЗОК 2009 - тук

 

20 януари 2009

 

Кехайов проведе събор с 50 делегати

 

Верен на стила си да свиква съборите на БЛС в 5-звездни хотели, след като опразни сметките на съюза до стотинка, досегашният председател д-р Кехайов направи опит да проведе събор в луксозния хотел „Пирин” – гр. Сандански. Участие са взели 50 души, които след като изслушали информацията на председателя на мандатната комисия за липса на кворум, решили да се свика събор на 20 и 21 февруари 2009 г. в София.

 

 

12 януари 2009

 

Новият председател на Българския лекарски съюз (БЛС) е д-р Божидар Нанев. Той спечели мнозинството от колегите си на 46-я отчетно-изборен събор на БЛС, свикан от здравния министър Евгений Желев. В залата присъстваха юрист и нотариус, с което се гарантира легитимността на взетите решения. Още - тук

 

 


30 декември 2008

 

Писмо от РЗОК Благоевград относно прекратяване изписването на BF127 Clopidogrel Actavis, tabl.film 75 mg x 30 след 31.12.2008 г. Рецептурни бланки, издадени след тази дата няма да се приемат и изплащат от НЗОК. Самото писмо - тук

 

29 декември 2008

 

Получи се писмо от РЗОК Благоевград относно отчитане на дейността за месец декември 2008 г. като разлика между реално извършената такава и частично фактурираната за периода - виж тук

 

20 декември 2008

 

От РЗОК Благоевград се получи инструкция относно по-ранното предписване на лекарствата, които би трябвало да се предпишат през почивните дни - тук

 

02 декември 2008

Аудиозаписите от гласуването на НС и УС на БЛС на заседанието на 28-29.11.2008 г. може да чуте на сайта на РК на БЛС Варна - www.blsvarna.org

01 декември 2008

 

На 28.11.2008 г. се гласува Декларация от председателите на районните колегии на БЛС и членове на НС относно отчетно-изборния събор - тук

 

25 ноември 2008

 

Получи се информация от РЗОК относно реда на отчитане на дейността за м. ноември и авансовото плащане за м. декември - тук

 

 

01 юли 2008

 

На сайта на НЗОК (и тук) можете да се запознаете с новата наредба №6/19.06.08 г. за вписване и отчитане на прегледите на неосвободените от такса пенсионери в сила от 01 юли 2008 г.

 

15 юни 2008

На 14.06.2008 г. в хотел "Флора" - Боровец се състоя Отчетно-изборно събрание на ДОЛБО. След представянето на отчетния доклад (пълен текст - в "Документи") и счетоводния отчет за периода и програмата за дейността до края на 2008 г. и единодушното им приемане, д-р Тачова бе преизбрана за Изпълнителен директор на ДОЛБО с пълно мнозинство и се избра нов Управителен съвет - виж в "За нас". Не бяха правени промени в Устава.

31 март 2008

Предстои екскурзия до Солун на 19.04.2008 г. за редовните членове на ДОЛБО! Подробности - на основния екран или на тел.:073/881867 - техн. секретар Александър Иванов.

 

 

31 януари 2008

От 01.02.2008 г. влиза в действие новия Лекарствен списък на НЗОК по програми и критерии. При предписване и отпускане на лекарствени продукти е добре да се запознаете с новия списък тук или на сайта на РЗОК-Благоевград - www.blagoevgrad.nhif.bg

 

 

 

26 ноември 2007 Важно!

От РИОКОЗ - Благоевград се получи следното информационно писмо за работните графици на имунизационните кабинети в някои от градовете от областта.

 

 

26 ноември 2007 Важно!

Писмо РИОКОЗ - Благоевград относно ваксиниране срещу епидемичен паротит - тук.

 

 

11 октомври 2007 Важно!

Уважаеми колеги, Уведомяваме Ви, че на 03.11.2007 г. в хотел "Стражите"-Банско ще се състои поредният семинар на ДОЛБО.

За повече информация вижте Програмата и Поканата за събитието.

 

 

29 юли 2007 Важно!

Уважаеми колеги, тук поместваме Списъка на самоизключилите се членове към 30 юни 2007 поради неплащане на членския си внос за предходната година съгласно Устава на ДОЛБО.

 

 

20 юли 2007 Важно!

Уважаеми колеги, на сайта на РЦЗ Благоевград можете да се запознаете с План - разписанието на курсовете за следдипломна квалификация на Медицински Университет София - 2008 г.

 

 

09 юли 2007 Важно!

Уважаеми колеги, ето официалната бланка Сведение за извършени имунизации "3"-23а, която съдържа допълнителна колона 7 - "поради липса на ваксина" и която в стандартната справка-сведение от Хипократ не излиза. Можете да си я изпринтите от тук.

 

 

17 април 2007 Важно!

Уважаеми колеги, от РИОКОЗ Благоевград се получи следното писмо за предоставяне на нужната медицинска информация от профилактичните прегледи на децата и учениците от страна на личните лекари пред съответните учебни заведения и ясли. Самото писмо можете да разгледате тук

 

 

26 март 2007 Важно!

Уважаеми колеги, на Семинара на ДОЛБО в Боровец след задълбочено обсъждане се приеха следните единни минимални цени на медицинските услуги извън договора с НЗОК: тук

 

 

19 март 2007 Важно!

Уважаеми колеги, от РЗОК Благоевград се получи следното уведомително писмо за крайния срок на ползване на първичните мед. документи по Приложение 4 (до 31 март 2007 г) - тук

 

 

06 март 2007 Важно!

Уважаеми колеги, с програмата за протичането на семинара на ДОЛБО в Боровец можете да се запознаете тук

 

02 март 2007 Важно!

Уважаеми колеги, РИОКОЗ изпрати писмо във връзка с увеличените случаи на паротит в областта и начините на регистриране и подаване на бързи известия от всеки ОПЛ  до РИОКОЗ и до училищата и детските заведения. Със самото писмо може да се запознаете тук

 

 

28 февруари 2007 Важно!

Уважаеми колеги, от РЗОК Благоевград се получи съобщение за определяне на Регулативните стандарти за І-во календарно тримесечие на 2007 година. Самото писмо можете да разгледате тук.

 

26 февруари 2007 Важно!

Уважаеми колеги, предстои организирането на поредният семинар на ДОЛБО идния месец. Очаквайте поканите си по пощата или за повече информация - потърсете техническия секретар на дружеството на познатите Ви координати.

 

18 ноември 2006 Важно!

Уважаеми колеги, на  18 ноември 2006 г. в София се проведе заседание на Националният съвет на БЛС, на което се прие и подписа следната Декларация - можете да прочетете текста й тук.

 

07 - 08 октомври 2006 Важно!

Уважаеми колеги, на 7 и 8 октомври в хотел "Флора" - Боровец се състоя поредният семинар на ДОЛБО, който протече в две части. Първата бе на тема “Актуални проблеми в протичането на туберкулозата в детската възраст. Ролята и мястото на ОПЛ в профилактиката и диагностичният процес” с модератор професор Петко Минчев, завеждащ Детска клиника при СБАЛББ "Света София". Във втората част се състояха разисквания на текущите проблеми на ОПЛ и взаимоотношенията им със здравните институции на регионално и национално ниво. Участие в обсъждането взеха д-р Анатоли Тачов, Директор на РЦЗ – Благоевград, д-р Ангел Каркелев – Директор на РЗОК – Благоевград и д-р Снежана Хаджиева – Главен секретар на РК на БЛС - Благоевград. Както обикновено събитието завърши с тържествена вечеря, като за пореден път всички доказаха, че наистина умеят да се забавляват заедно, завихряйки буен купон до зори.

 

24. Март. 2006 Важно!

Писмо от НЗОК до Директора на РЗОК-Балгоевград относно кометентността на НЗОК за заплащане на изследвания на деца ...  виж тук стр.1 

виж тук стр. 2

 

09. Февруари. 2006

Уважаеми колеги, публикуваме последните писма до Директора на РЗОК, относно ... виж тук...

 

20. Януари. 2006

Актуални указания на РИОКОЗ-Благоевград  виж тук...

 

18. Януари. 2006

НРД 2006 и приложения виж тук...

 

09. Ноември. 2005

Уважаеми колеги, на 09.11.2005 г. РЗОК-Благоевград изпрати писма до всички ОПЛ  виж тук...

 

10. Октомври. 2005

www.bls.blgrad.net - отвори врати!!!

 

 

20. Януари. 2006 Важно!

Актуални указания на РИОКОЗ-Благоевград  виж тук...

 

18. Януари. 2006 Важно!

НРД 2006 и приложения виж тук...

 

09. Ноември. 2005

Уважаеми колеги, на 09.11.2005 г. РЗОК-Благоевград изпрати писма до всички ОПЛ  виж тук...

 

10. Октомври. 2005 Важно!

www.bls.blgrad.net - отвори врати!!!

 

16. Септември. 2005 

Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Предписание на РИОКОЗ във връзка с Указание ...  виж тук... 

 

12. Септември. 2005 

Писмо относно: Допълнение и изменение на лекарствен списък на НЗОК в сила от 01.09.2005г.  виж тук...

 

12. Септември. 2005 

Д-р Иван Букарев: Лекарят има право да предпише до три лекарствени продукта ... виж тук...

 

26. Юли. 2005

Предложение за анекс към  НРД и промяна в текстовете на действащите методични указания по прилагането на НРД  виж тук...в .pdf

 

22. Юли. 2005 

Приложение №1 към чл.22, ал.2 - Медицинско направление за ТЕЛК  виж тук...

 

19. Юли. 2005 

Уважаеми колеги,

Информирам Ви, че със закъснение до нас достигна информация за съвместно указание между НЗОК и БЛС относно ... виж тук...

 

27. Юни. 2005 

На вниманието на ОПЛ в Благоевградска област  виж тук...

 

24. Юни. 2005 

Основни курсове - Държавна поръчка 2006

Заявки се приемат до 04.06.2005 г. повече виж тук...

 

18. Май. 2005 

Традиционен “Летен университет проф. д-р Константин Чилов “- Пампорово 2005.  виж тук...   Кратка програма виж тук...

 

20. Април. 2005

Уведомяваме Ви, че в РЦЗ гр. Благоевград се получиха учебните програми за следдипломно обучение на висш медицински и немедицински специалисти съобразно номенклатурата на специалностите по Наредба №31 за СДО на Министерство на здравеопазването.
Желаещите могат да направят справки в РЦЗ при Старши сп
eциалист Цветан Стоянов.

 

18. Април. 2005

Решени проблеми във връзка с многократно постъпилите в УС на ДОЛБО запитвания.  виж тук...

 

10. Март. 2005

Важно съобщение от НЗОК

 

16. Февруари. 2005

СЪВМЕСТНИ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ НА БЛС И НЗОК ПО ПРИЛАГАНЕ НА НРД 2005 ГОДИНА РАЗДЕЛ 1:Методични указания за провеждане, отчитане и заплащане на дейностите по профилактичните прегледи и диспансеризацията по Наредба №39 /16.11.2004 г. и Нредба № 40/24.11.2004 г. на МЗ  виж тук...

 

11. Февруари. 2005

Програми и критерии за скъпоструващо лечение по НРД - 2005г.  виж тук...

 

04. Февруари. 2005

Критерии за лечение ... виж тук...

 

04. Февруари. 2005

Приложение № 1 и 2 към Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС – РД-16-12/02.02.2005  виж тук...

 

04. Февруари. 2005

Списък медицински изделия и храни  виж тук...

 

04. Февруари. 2005

Лекарствен списък за ОПЛ с последни промени  виж тук...

 

28. Януари. 2005

Електронни формати за водене и отчитане на регистри Диспансерни, Програма “Детско здравеопазване”, Програма “Майчино здравеопазване” по НРД 2005  виж тук... 

 

19. Януари. 2005

Заявления за сключване на договор с НЗОК по НРД 2005  виж тук... 

 

13. Януари. 2005

Приложение 5 – Финансови документи (.zip file)  виж тук... 

 

12. Януари. 2005

Приложение 10 - Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал. 2 т. 7 от ЗЗО и чл.33 от НРД-2005, обн. ДВ, бр. 1 от 2005 г./ в сила от 01 февруари 2005 г.  виж тук...

 

04. Януари. 2005

Влиза в сила Национален Рамков Договор 2005  виж тук...

 

03. Януари. 2005

РЦЗ отчети за 2005 г.  виж тук...

 

Архив Новини 2004