Времето днес
 

Last update:

 16 април 2020 г.

ДОЛБО Благоевград 2700, ул. "Славянска" 60 ет2, п.к. 177, тел: 073 881867, e-mail: dolbo@blgrad.net, IBAN в ОББ АД клон Благоевград: BG54 UBBS 8888 1000 1189 92 , BIC: UBBS BG SF

Електронен формат на Молба за членство в ДОЛБО

 

 

Важно! 

 
Уважаеми колеги,

Прилагаме Ви Договор за изменение и допълнение на НРД за МД за
2020 - 2022 г. - тук! и на Методика за определяне на сумите, заплащани от НЗОК за 
работа  при неблагоприятни условия по повод обявена противоепидемична 
обстановка - тук!

Важно! 

 

Уважаеми колеги,

прилагаме писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно издаването на болничен лист на контактни лица на заболял с COVID-19 - тук!


Важно! 

Уважаеми колеги,

Във връзка с националната кампания „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ за нуждите на общопрактикуващите лекари РК на БЛС - Благоевград получи следните ЛПС - тук!

Прилагаме писмо до Директора на РЗИ - Благоевград

 от 24.03.2020 г. с молба за съдействие за оборудване на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област със средства за защита - тук!


Важно! 

     Уважаеми колеги,

по повод на сигнали на общопрактикуващи лекари от Благоевградска област се обръщам към Вас с молба да ни запознаете на имейла на ДОЛБО:

     1. Със случаи на Ваши пациенти с рентгенографски доказана пневмония, на които е била отказана хоспитализация от лечебните заведения за болнична помощ. Обичайно отказът е свързан с обяснение, че лицето не е изследвано за COVID-19, което е абсурдно.

     2. При значително влошаване на Ваши пациенти под карантина, имали ли сте случаи да потърсите съдействие на тел. 112 и оттам да сте препратени към Инфекционист или направо да Ви е отказано съдействие?

      3. Налагало ли Ви се е да потърсите Епидемиолог от РЗИ? Успявали ли сте да се свържете?

     Информацията ми е нужна, за да потърся съдействие от Националния оперативен щаб. За момента разполагаме с непълни и не съвсем коректни данни.

 

      Д-р Дафина Тачова


Важно! 

 

Уважаеми колеги,

Прилагаме Заповед № РД-01-159/27.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването за определяне на лечебните заведения за болнична помощ за активно лечение и съответните структури в тях, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19 - тук!

 


Важно! 

 

Уважаеми колеги,

прилагаме Ръководство за превенция и лечение на COVID-19 - тук!

 


Важно! 

 

Прилагаме писмо на Председателя на УС на БЛС, съдържащо актуализирани и адаптирани според националното законодателство на България Препоръки на СЗО за домашно лечение на болни с COVID-19 - тук!

 

Пълният текст на препоръките можете да откриете тук!,

както и на официалния уебсайт на БЛС.


„ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“

НАЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА БЛС

С ПОДКРЕПАТА НА ФУТБОЛНАТА ЗВЕЗДА ДИМИТЪР БЕРБАТОВ

 

     Уважаеми колеги,

Българският лекарски съюз стартира национална кампания „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“. Целта на инициативата е осигуряването на средства за закупуването на маски, предпазни облекла, дезинфектанти и медицински изделия за болниците и медицинския персонал в цялата страна.

     Ако искате и Вие да се включите в кампанията на Българския лекарски съюз „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ и да помогнете за осигуряването на маски, предпазни облекла, дезинфектанти и медицински изделия за болниците и медицинския персонал в цялата страна, може да го направите чрез дарение на:

 

Титуляр: Български лекарски съюз

Банка: Райфайзенбанк

IВАN:BG02 RZBB 9155 1004 8098 44 BGN

BIC:RZBBBGSF

Основание: Дарение COVID-19

 

     Кампанията „ЗА ГЕРОИТЕ В БЯЛО“ е отворена за всеки, който би искал да помогне на българските лекари, сестри, санитари и целия медицински персонал. Вярваме, че ще има желаещи да дарят директно маски, предпазни облекла, дезинфектанти или медицински изделия. Всички те могат да го направят като се свържат с Български лекарски съюз на: blsus@blsbg.com.

     Героите в бяло имат нужда от нашата подкрепа! Само заедно можем да се справим!

     Подробности - тук!


Важно! 

Уважаеми колеги,

Прилагаме нова информация от РЗИ - Благоевград, както следва:

 

1. Протокол за лечение на вече потвърдени случаи на COVID-19 - тук!;

2. Клинично поведение при пациенти с тежка остра респираторна инфекция, когато се подозира инфекция с коронавирус (2019-nCoV) - тук!

3. Стъпки при поставяне и сваляне на лични предпазни средства - тук!

 


Важно! 

 

Уважаеми колеги,

 

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, апелираме:

 

- Общопрактикуващите лекари да спазват рамковия договор с НЗОК –2020-2022, като отговарят на пациентите по телефон в рамките на работното време: от 08:00ч. до 20:00ч.;

 

- Общопрактикуващите лекари да спазват очертания от Министерство на здравеопазването път на пациента с грипоподобни симптоми – препоръчва се прецизиране на състоянието на болния по телефона, ограничава се обслужването на подобни пациенти в амбулаторията на семейния лекар, като същите се насочват за домашно лечение или към тел.112 съгласно Алгоритъма за действие при съмнение за COVID-19.

 

 

УС на ДОЛБО


 

Важно!  

 

Уважаеми колеги,

Във връзка с многобройните запитвания от общопрактикуващи лекари прилагаме АЛГОРИТЪМ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ЛИЦА С ДОКАЗАНА КОРОНАВИРУСНА ИНФЕКЦИЯ В ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ И В ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА ПОМОЩ - ТУК!


Важно!  

 

Уважаеми колеги,

Прилагаме Заповед №РД-01-130/17.03.2020 г.на Министъра на здравеопазването  - тук!  и писмо от РЗИ - Благоевград във връзка с прилагането й - тук!


 

Прилагаме Заповед на Министъpа на здpавеопазването за pазясняване и указания в кои случаи се налага домашна каpантина и в кои случаи - хоспитализация на показващите симптоми на COVID-19 - тук!


 

Във вpъзка с Извънpедното положение в стpаната, НЗОК уведомява за пpилагане на пpомени в pежима на изписване на лекаpства по pецептуpна книжка - тук!


 

Прилагаме Заповед №РД-01-124/13.03.2020 г. на МЗ  за въвеждане на извънредни противоепидемични мерки на територията на Република България

във връзка с взрива от разпространението на Коронавирус (COVID-19) - тук!


          

          Уважаеми колеги,

        Уведомяваме Ви, че поради правното обединение на СИБАНК ЕАД и Обединена Българска Банка АД и законовата необходимост от уеднаквяване на IBAN номерата на клиентите на новата обединена банка, от 1 януари 2019 г. ДОЛБО вече има нова банкова сметка, а старата се закрива. При превеждане на членски внос или други плащания, моля използвайте следната нова банкова сметка на дружеството:

 

IBAN: BG54 UBBS 8888 1000 1189 92

BIC: UBBS BG SF

Обединена Българска Банка АД, клон Благоевград.    


      Уважаеми колеги, повече информация във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общия регламент относно защитата на личните данни - тук!

 

 

 Новини                            


 

Из Хипократовата клетва:

 

"Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща... Ще използвам силата си да помагам на болните с всичките си способности и разбиране. Няма да причинявам с нея вреда и зло на никой човек..."

 

Нормативни документи - тук!

 


Връзки :

             

Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса

 

 

Списък на безплатно предоставяните мед.услуги и целеви средства съгл. ЗЗ

 

 

Списък на разрешените лекарствени продукти в РБ

 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Справка за здравно осигуряване

Национални рамкови договори

СДО

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата

Моите права и задължения като здравноосигурен

 

 

Архив

 


Изпрати ни съобщение или коментар!


| НЗОК | РЗОК-Благоевград | РЗИ-Благоевград | Здраве.net |

|Български Лекарски Съюз|

|БЛС-Благоевград | СЛК на БЛС - София |БЛС-Кюстендил | БЛС-Добрич | БЛС-Велико Търново | БЛС-Русе | БЛС-Бургас | БЛС-Варна|

 


All Rights Reserved 2004-2006. http://www.dolbo.blgrad.net

За повече информация: dolbo@blgrad.net