Времето днес

 

 

Начало > Документи

Документи

 

 

  

 

  Уважаеми колеги, предлагаме на Вашето внимание Предписание на РИОКОЗ във връзка с Указание № 1/21.04.2003 г. на МЗ, за разделно събиране, съхранение и обезвреждане на отпадъците от лечебните заведения, публ. в служебен бюлетин на МЗ. - 46Kb  

  СЪВМЕСТНИ МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ НА БЛС И НЗОК ПО ПРИЛАГАНЕ НА НРД 2005 ГОДИНА РАЗДЕЛ 1:Методични указания за провеждане, отчитане и заплащане на дейностите по профилактичните прегледи и диспансеризацията по Наредба №39 /16.11.2004 г. и Нредба № 40/24.11.2004 г. на МЗ - 126Kb

  Програми и критерии за скъпоструващо лечение по НРД - 2005г. - 953Kb

  Критерии за лечение на болест на паркинсон с ЛЕВО-ДОПА - 38Kb 

  Критерии за лечение на пациенти с депресивен епизод в доболничната помощ - 37Kb 

  Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС по прилагане разпоредбите на глава единадесет от НРД-2005 РД-16-12/02.02.2005 - 27Kb 

Приложение №2 към Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС - РД-16-12/02.02.2005 - 13Kb 

Приложение № 1 към Съвместни методични указания на НЗОК и БЛС – РД-16-12/02.02.2005 - 10Kb 

  Списък медицински изделия и храни - 19Kb 

  Лекарствен списък за ОПЛ с последни промени - 113Kb 

 Електронни формати за водене и отчитане на регистри Диспансерни,

Програма “Детско здравеопазване”, Програма “Майчино здравеопазване” по НРД 2005 - 361Kb

  Заявления за сключване на договор с НЗОК по НРД 2005 - 28Kb

  Приложение 5 – Финансови документи - 199Kb

 

  Приложение 10 - Лекарствен списък на НЗОК /съставен на основание чл. 55 ал.2    т. 7 от ЗЗО и чл.33 от НРД-2005, обн. ДВ, бр. 1 от 2005 г./ в сила от 01.02.2005 г. -

   75Kb

  Национален Рамков Договор 2005 - 150Kb

 

  Приложения към Национален Рамков Договор 2005 /за ОПЛ/ - 934Kb

 

  Указания към Национален Рамков Договор 2005 - 1,141Kb

 

  РЦЗ отчети за профилактични и диспансерни прегледи 2005 г. - 24Kb

 

                                                                                                                              

 

Начало > Документи

 

All Rights Reserved 2004-2005. http://www.dolbo.blgrad.net