Времето днес
 

Last update:

 27 октомври 2017 г.

ДОЛБО Благоевград 2700, ул. "Славянска" 60 ет2, п.к. 177, тел: +35973 881867, e-mail: dolbo@blgrad.net, IBAN в СИБАНК клон Благоевград: BGO7 BUIB 7837 1004 2066 03, BIC: BUIBBGSF

Електронен формат на Молба за членство в ДОЛБО

 

 

Важно!

 

Уважаеми колеги , Уведомявам Ви, че на 11-12 ноември 2017 г. (събота - неделя) в Парк хотел „Олимп" - Велинград ще се проведе семинар на Дружеството на общопрактикуващите лекари в Благоевградска област (ДОЛБО). Програмата на събитието може да разгледате тук! Желаещите да участват изрично да посочат това при заявката на тел.: 073/881867, телефона на техническия секретар Александър Иванов: 0877/131291 или на e-mail: dolbo@blgrad.net . След 02.11.2017 г. записване за участие няма да се приема, поради предплащане на хотела.

P.S. На 11.11.2017г. в 10:00 часа от паркинга на "Кончето"(до бариерата) ще потегли автобус за Велинград. В 11:00 часа автобусът ще спре на бензиностанция OMV в началото на гр. Разлог (срещу ВЕЦ). В 12:00 часа автобусът ще спре на бензиностанция "Лукойл" на изхода на гр. Якоруда. Моля, желаещите да ползват автобуса, независимо на коя спирка ще се качат, да го заявят при потвърждаването на участие в семинара, за да можем да преценим колко голям автобус (или два) ще са ни необходими.


Писма от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължително вписване на УИН на лекаря и други изисквания и реквизити при издаване на медицински извинителни бележки за отсъствие от учебни заведения поради болест - тук и тук!

 


 

Писмо от Директора на РЗИ - Благоевград относно задължението на ОПЛ да информират незабавно "Социално подпомагане" или органите на МВР при случаи на малолетни или непълнолетни бременни или родилки в практиките си - тук!


 

Писмо до Директора на РЗОК - Благоевград относно казуса с неприемането на насочените с бл. МЗ-НЗОК № 6 пациенти към ЛКК и връщането им за издаване на бл. МЗ-НЗОК №3 - тук!


 

Писмо до Директора на РЗИ - Благоевград относно графика за отчитане/получаване на бланките зелени рецепти - тук!

*

Отговорът на Директора на РЗИ - Благоевград - тук!


 

Уважаеми колеги, на 9 юни във Велико Търново се състоя Управителен и Национален съвет на БЛС. С приетата там декларация и повече подробности около събитието можете да се запознаете тук!


 

Уважаеми колеги, във връзка с прилагането на новата Методика за разпределение на Регулативните стандарти за изпълнителите на ПИМП прилагаме писмо от РЗОК - тук!

 


 

Уважаеми колеги, съобразно изискванията в НРД 2017, Закона за здравното осигуряване, Наредбата за осъществяване на правото на достъп до медицинска помощ и др. , лечебните заведения - изпълнители на медицинска помощ по договор с НЗОК, са длъжни да поставят на общодостъпни места в сградата си информация относно: 1. здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК; 2. безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето; 3. случаите, когато лицата имат право на целеви средства от републиканския бюджет, и начина на отпускането им; 4. случаите, когато лицата заплащат медицинска помощ; 5. цената на медицинските и допълнително поисканите услуги и начина на заплащането им.". Синтезирано прилагаме изискуемите документи тук!

 


 

Указание №РД-16-14/11.04.2017 г. на НЗОК и БЛС за прилагане на НРД 2017 в частта за Извънболничната медицинска помощ - тук! и таблиците към него - тук!


Уважаеми колеги, на 28.02.2017 г. бе подписан НРД 2017. Можете да намерите в синтезиран вид всички промени в НРД 2017 тук!


 

 

 Новини                            


 

Из Хипократовата клетва:

 

"Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща... Ще използвам силата си да помагам на болните с всичките си способности и разбиране. Няма да причинявам с нея вреда и зло на никой човек..."

 

Нормативни документи - тук!

 


Връзки :

             

Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса

 

 

Списък на безплатно предоставяните мед.услуги и целеви средства съгл. ЗЗ

 

 

Списък на разрешените лекарствени продукти в РБ

 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Справка за здравно осигуряване

Национални рамкови договори

СДО

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата

Моите права и задължения като здравноосигурен

 

 

Архив

 


Изпрати ни съобщение или коментар!


| НЗОК | РЗОК-Благоевград | РЗИ-Благоевград | Здраве.net |

|Български Лекарски Съюз|

|БЛС-Благоевград | СЛК на БЛС - София |БЛС-Кюстендил | БЛС-Добрич | БЛС-Велико Търново | БЛС-Русе | БЛС-Бургас | БЛС-Варна|

 


All Rights Reserved 2004-2006. http://www.dolbo.blgrad.net

За повече информация: dolbo@blgrad.net