Времето днес
 

Last update:

 09 януари 2019 г.

ДОЛБО Благоевград 2700, ул. "Славянска" 60 ет2, п.к. 177, тел: 073 881867, e-mail: dolbo@blgrad.net, IBAN в ОББ АД клон Благоевград: BG54 UBBS 8888 1000 1189 92 , BIC: UBBS BG SF

Електронен формат на Молба за членство в ДОЛБО

 

 

Важно!        

           Уважаеми колеги,

        Уведомяваме Ви, че поради правното обединение на СИБАНК ЕАД и Обединена Българска Банка АД и законовата необходимост от уеднаквяване на IBAN номерата на клиентите на новата обединена банка, от 1 януари 2019 г. ДОЛБО вече има нова банкова сметка, а старата се закрива. При превеждане на членски внос или други плащания, моля използвайте следната нова банкова сметка на дружеството:

 

IBAN: BG54 UBBS 8888 1000 1189 92

BIC: UBBS BG SF

Обединена Българска Банка АД, клон Благоевград.

 


         Уважаеми колеги,

        В държавен вестник е обнародвано Постановление N 208 на Министерски съвет и е приета ''Наредба за задължително застраховане на лицата, упражняващи медицинска професия". Съгласно текстовете на Наредбата застраховката ''Професионална отговорност на лекаря" по нашата Програма през БЛС с КЗЦ БУЛСТАР ЕООД, може да се ползва, като задължителна по чл.189 от Закона за здравето. За лечебното заведение остава да застрахова само останалия медицински персонал. Всеки, който желае да продължи застраховката си, да предаде в териториалното си дружество 30лв. до 30.10.2018г. Самото писмо от КЗЦ Булстар ЕООД и условията по застрахователния договор можете да прочетете  тук  и  тук!  


       Уважаеми колеги,

   Във връзка с предстоящото изготвяне на проект за Национален рамков договор за медицински дейности 2019, можете в срок до 30 септември 2018 г. да изпратите на имейла на дружеството : dolbo@blgrad.net предложения за промени в рамковия договор и приложенията му. Обобщените от УС на РК на БЛС - Благоевград предложения ще бъдат изпратени в централата на БЛС и ще бъдат обсъдени с представители на НЗОК и Министерството на здравеопазването.

 

                     С уважение: д-р Д. Тачова -

                     Изпълнителен директор на ДОЛБО


      Уважаеми колеги, повече информация във връзка с влизането в сила от 25 май 2018 г. на Общия регламент относно защитата на личните данни - тук!

 

 

 Новини                            


 

Из Хипократовата клетва:

 

"Аз ще препоръчвам на болните подходящ режим според познанията си и ще ги защитавам от всички вредни неща... Ще използвам силата си да помагам на болните с всичките си способности и разбиране. Няма да причинявам с нея вреда и зло на никой човек..."

 

Нормативни документи - тук!

 


Връзки :

             

Списък на заболяванията, при които ЗЗОЛ са освободени от потребителска такса

 

 

Списък на безплатно предоставяните мед.услуги и целеви средства съгл. ЗЗ

 

 

Списък на разрешените лекарствени продукти в РБ

 

 

Допълнително задължително пенсионно осигуряване

Справка за здравно осигуряване

Национални рамкови договори

СДО

Министерство на здравеопазването

Изпълнителна агенция по лекарствата

Моите права и задължения като здравноосигурен

 

 

Архив

 


Изпрати ни съобщение или коментар!


| НЗОК | РЗОК-Благоевград | РЗИ-Благоевград | Здраве.net |

|Български Лекарски Съюз|

|БЛС-Благоевград | СЛК на БЛС - София |БЛС-Кюстендил | БЛС-Добрич | БЛС-Велико Търново | БЛС-Русе | БЛС-Бургас | БЛС-Варна|

 


All Rights Reserved 2004-2006. http://www.dolbo.blgrad.net

За повече информация: dolbo@blgrad.net